Oleme hoiu-laenuühistu Eestis, kellel on Finantsinspektsiooni poolt antud makseasutuse tegevusluba.

Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu on füüsiliste ja juriidiliste isikute teenindamiseks loodud finantseerimisasutus.

 

ME HLÜ on asutatud 1999 aastal ja omame pikaajalist kogemust.

24.10.2012 aastal anti meie HLÜ-le makseasutuse tegevusluba, mis tähendab, et meie tegevuse üle teostab kontrolli Finantsinspektsioon, kes teeb järelvalvet ka krediidiasutustes. Hoiu-laenuühistule annab tegevusluba võimaluse teha kõiki pankadega võrdsustatud maksetehinguid.

Kui hoiu-laenuühistu seaduse alusel võisime teenindada ainult oma ühistu liikmeid, siis makseasutuse tegevusluba annab võimaluse pakkuda pangateenuseid kõikidele soovijatele.

01.10.2014 aastast alates pakume internetipanga teenust.

ME HLÜ eesmärgiks on pakkuda oma klientidele soodsamat ja kvaliteetsemat finantsteenust.

Soovime, et meie hoiu-laenuühistu põhineks klientide kapitalil ja teeniks esmajoones Maaelu Edendamise HLÜ liikmete ja klientide huve.

Tutvu meie kodulehel pakutavate finantsteenustega ja ole kursis viimaste uudistega.

Hoiused tagab 20 000€ ulatuses SA Hoiu-Laenuühistute Hoiuste Tagamise Fond

 

Laenuühistu Juhatus:

Esinaine: Maria Peldes 5046823 e-mail: maria@hoiulaenu.ee
Liige: Ago Lunts

Nõukogu koosseis:

Esimees Guido Ploompuu
Liikmed : Andrus Ristkok, Teet Kallakmaa, Ermo Sepp

Koostööpartnerid