• Interneti panga teenus
 • Hoiused – tähtajalised ja nõudmiseni hoiused
 • Laenud – lühiajalised ja pikaajalised laenud eraisikutele ja firmadele
 • Rahasiire –  riigisisesed sularaha ülekanded
 • Makseteenus – sularaha sissemaksmine ja väljavõtmine oma kontolt ning riigisisesed maksed
 • Nõustamine raamatupidamise, ettevõtluse ja finantsalastes küsimustes

Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba 24.10.2012 nr 4.1-1/80 ME HLÜ liikmetele ja klientidele alljärgnevate teenuste osutamiseks.

 1. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakseid maksekontole
 2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt
 3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
 4. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseasutuse kliendile antud laenuna
 5. Maksetehingute täitmine, kui maksja nõusolek makse tegemiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või infotehnoloogilise seadme abil.
MAKSEKONTO 
Maksekonto avamine tasuta
SULARAHATEHINGUD 
Sissemaks ME HLÜ kontole tasuta
SEB panka 1,50 eurot 
teistesse pankadesse 2,00 eurot 
Väljamaks * kuni 335.- 1,00 eurot 
335.- ja rohkem 0,30% summast 
Sissemaks müntides 3% summast, min 2 eurot 
Müntide vahetamine kupüürideks 4% summast, min 2 eurot 
MAKSED 
Ülekanne ME HLÜ sisene tasuta 
SEB panka 0,60 eurot 
teistesse pankadesse 0,80 eurot 
Ülekanne internetipangast ME HLÜ sisene tasuta 
SEB panka 0,10 eurot 
teistesse pankadesse 0,35 eurot 
LAENUD 
Lepingu sõlmimine 1% laenusummast 
Lepingu muutmine 0,5% laenu jäägist 
Graafikus põhiosa maksepuhkuse lisamine 0,5% pikendatavast summast
MUUD TASUD 
Konto väljavõte kontorist 0,10 eurot leht 

*summad üle 1000 euro etteteatamisel

Hinnakiri sisaldab teavet ainult kõige tüüpilisemate maksekontoga seotud makseteenuste tasude kohta. Täielik teave makseteenuste lepingute kohta, sealhulgas lepingueelne teave, esitatakse muudes dokumentides.

Maaelu Edendamise hoiu-laenuühistu laenu taotlemise kord

ME HLÜ -st antav laen on lahendus isikule, kes soovib suuremaid oste sooritada (nt oma kodu), oma äri edendada või mõne pikaajalise soovi täita.

Hüpoteeklaenu saab kasutada mis tahes eesmärgil.
Pakume laenu ainult oma ühistu liikmetele.
Liikmeks saab astuda täites vastava avalduse meie kontoris või kodulehel.

Lähtuvalt “Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest” peavad kõik esmakordsed kliendid pöörduma ühekordselt isikusamasuse tuvastamiseks meie kontorisse, kaasas isikut tõendav dokument.

Liikmeks astumisega kaasnevad kulud:

füüsilisel isikul – ühekordne sisseastumistasu 6 eurot ja osamaks min 60 eurot
juriidilisel isikul – ühekordne sisseastumistasu 60 eurot ja osamaks min 600 eurot.

Osamaksu suurus sõltub laenu suurusest.
Kui liige soovib lõpetada hoiu-laenuühistuga suhted (tingimusel, et kohustused ühistu ees on täidetud), tagastame kogu osamaksu.

Põhitingimused

* Hüpoteeklaenu võib taotleda nii füüsiline kui ka juriidiline isik;
* Laenusumma 3000-100 000 eurot;
* Laenuperiood kuni 10 aastat võimalusega laenu pikendada või kasutada maksepuhkust;
* Intress alates 8% aastas;
* Tagatiseks on kinnisasi (nt maatükk, korter), mille kinnistusraamatu registriosa esimesele järjekorra kohale seatakse notari juures hüpoteek. Laenusaaja tasub vajaliku riigilõivu, notaritasu.
* Laenusumma suurus kuni 70% kinnisasja turuväärtusest;
* Laenu taotlemisel antakse laenukomitee poolt hinnang laenutaotleja krediidivõimekusele, hinnatakse laenu tagatiseks pakutava kinnisvara likviidsust, maksumust ja seisukorda.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Laenuavaldus/taotlus (kodulehel www.hoiulaenu.ee)

 • Laenutaotleja isikut tõendav dokument

 • Laenutaotleja sissetulekuid tõendav väljavõte

 • Tagatise olemasolu tõendavad dokumendid

 • Vajadusel muud dokumendid

Laenulepingu sõlmimisega kaasnevad kulud

* Lepingu sõlmimise tasu 1% laenu summast
* Riigilõiv ja notaritasu, mis kaasnevad hüpoteegi seadmisega
* Vajadusel tasu, mis kaasneb lepingu vormistamisel ja täitmisel

Enne laenulepingu sõlmimist palun tutvuge laenulepingu tingimustega ning lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega seotud ohtudega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Tutvu laenusaaja meelespeaga ja küsi lisainfot telefonil +372 5300 7279 või info@hoiulaenu.ee

 

Laenaja meelespea

Selleks, et laenuotsus saaks mõistlik, tuleb enne tegutsemist leida vastused järgmistele küsimustele:

• Kas ma olen oma majanduslikke võimalusi reaalselt hinnanud ning kas ma olen valmis selleks, et järgmisel aastal ei pruugi mu sissetulekud enam nii suured olla?
• Kas ma olen kõik laenutingimused endale selgeks teinud nii, et mul ei ole ühtegi vastuseta küsimust ega arusaamatuks jäänud tingimust?
• Kas ma olen veendunud, et just väljavalitud laen on mulle kõige sobivam ning arvestab minu elustiili, sissetulekute, tarbimisharjumuste ja muu sellisega?
• Kas ma tean kindlalt, kui kalliks kogu laen mulle lõppkokkuvõttes läheb ja kas see hind on ikka mõistlik?
• Kas laenu võtmine on selge vajadusega põhjendatud ning tegemist ei ole lihtsalt hetketujude rahuldamisega?
• Kas ma olen hoolega läbi mõelnud, milline maksegraafik (intressimaksed laenujäägilt või laenusummalt, maksetähtaeg jms) on minu sissetulekute puhul kõige mõistlikum?
• Kas ma olen valmis juhuks, kui minu või mu pere elustiili tuleb laenu tõttu oluliselt muuta?
• Kas ma olen täpselt välja arvestanud, kui palju saan laenu kõrvalt kulutada igal kuul toidule, rõivastele, erinevatele teenustele? Kas mul jääb laenu kuumakse kõrvalt piisavalt raha üle?
• Kas mul on olemas tagavaraplaan selleks, kui mina või minu pereliige peaks töö kaotama või töövõimetuks jääma?
• Kas ma olen laenuandjalt uurinud, mis saab siis, kui mul tekivad makseraskused?

Kui olete vastanud küsimustele ausalt ja kõik vastused ei olnud jaatavad, peaksite oma otsust veel kord hoolikalt kaaluma, sest laenu võtmine võib Teie majanduslikku olukorda parandamise asemel hoopis halvendada.

Kõik, kellel on kavas laenu võtta, peavad enne otsuse tegemist vaagima nii poolt kui ka vastuargumente. Anname Teile järgnevalt mõned soovitused, mis aitavad Teil otsust targalt teha.

Kaaluge, kas laenu on vaja
Enne laenamist tuleb läbi mõelda, kas laenu on tõesti vaja. Kaaluge alternatiive. Mõelge näiteks sellele, kas vajate laenuga rahastatavat kaupa või teenust just nüüd või võite soovitud kulutusega ka oodata.

Leidke õige rahastamisvõimalus
Laene on eri otstarbeks ja erinevate tingimustega. Hea laenunõustaja abiga ja enda vastu aus olles peaks igaüks vajaduse korral leidma endale sobiva ja jõukohase rahastamisvõimaluse.

Laenake mõistlik summa
Laenu võttes mõelge hoolikalt järele, milleks laenu vajate. Kui võtate laenu vähem, kui Teil tegelikult vaja läheb, võib juhtuda, et hakkate varsti uut laenu taotlema. Kuid siis on vaja maksta uuesti lepingutasu.

Tutvuge laenutingimustega

Lepingu lugemine pole just maailma toredaim meelelahutus, kuid selle lugemata jätmine võib põhjustada palju pahandust. Tutvuge alati lepingu tingimustega – kui mõni punkt jääb segaseks, küsige lisainfot.

Intress – makske mõistlikult!
Laenu võttes on oluline teada, kuidas MEHLÜ laenatud summalt intressi arvestab. Sellest sõltub nii kuumakse suurus kui ka see, kui kalliks Teile kogu laen kujuneb.

Tutvuge teiste laenukuludega
Laenu võtmisega kaasneb peale intressi tavaliselt veel teisigi kulusid. Enne laenu võtmist arvestage kindlasti ka nendega.

Makske laen õigel ajal tagasi
Laenu õigel ajal tagasimaksmiseks jälgida, et maksepäeval oleks vajalik summa kontol olemas.

Suhelge MEHLÜ töötajaga
Tähtsad otsused on alati mõistlik ekspertidega läbi arutada. MEHLÜ töötaja valmistab ette lepingu ning seetõttu saate temaga kõik tingimused läbi arutada ning vajadusel pikemaid selgitusi küsida.

Laenu taotlemine
Kui soovite laenu võtta, peate selleks meile esitama taotluse. Enne mis tahes laenulepingu sõlmimist aga lugege kindlasti läbi vastava lepingu tingimused ja teenuse tüüptingimused.

Enne laenulepingu sõlmimist peate endale selgeks tegema võetava kohustuse sisu, oma otsusega seotud riskid ja sõlmitava lepingu tingimused. Hinnake muu hulgas ka seda, kas suudate laenu tagasi maksta, kui Teie sissetulekud peaksid vähenema või kulud kasvama. Vajaduse korral pöörduge selgituste, nõu või lisainfo saamiseks MEHLÜ või muu vastava valdkonna spetsialisti poole.

Teie võimet laenu tagasi maksta hindab ka MEHLÜ. Vaatame, et laenu tagasimaksmiseks piisaks Teie sissetulekutest või säästudest, ning arvestame Teie olemasolevaid finantskohustusi ja varasemat maksekäitumist. Tähtis on, et Teie esitatud andmed oleksid õiged ja piisavad. Samuti on oluline, et saaksite laenu tagasi maksta selleks omakorda lisalaenu võtmata. Arvutame enne lepingu sõlmimist Teie esitatud ja Teie kohta kogutud andmete põhjal välja, kui suur võiks Teie jaoks olla mõistlik laenusumma.

Lõpliku otsuse, kas laenu võtta või mitte, teete Teie. Selleks peate meie antud info ja hoiatuste põhjal hindama, kas laen (sh selle tingimused) sobib Teie vajaduste ja võimalustega.

Lepingu sõlmimine ja laenu väljamaksmine
Kui otsustate pakkumise vastu võtta, allkirjastatakse leping, kus on kirjas olulisemad tingimused, näiteks laenu summa, intress, jmt. Laenulepingule lisandub laenu tagastamise graafik, mis samuti allkirjastatakse.

Üldjuhul saate laenu kasutama hakata kohe peale kõigi vajalike dokumentide (k.a hüpoteegi vormistamine notari juures) vormistamist ja allkirjastamist.

Lepingust taganemine
Kui olete lepingu sõlminud, on Teil õigus sellest 14 päeva jooksul taganeda (puudutab vaid eraisikust laenajaid sest tegu tarbijakrediidiga). Selleks peate meile lepingus märgitud aadressile, info@mehly.ee saatma taganemisavalduse. Lepingust taganedes peate MEHLÜle hiljemalt 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist tagasi maksma nii kasutatud laenu kui ka intressi, mis taganemise päevaks laenule on kogunenud. Kui jätate laenu selleks ajaks tagasi maksmata, arvestame, et Te ei ole lepingust taganenud.

Intressi arvestamine
Intress on tasu, mida maksate MEHLÜle laenu kasutamise eest. Intressi tuleb tasuda kas tagasi maksmata või kasutatud laenult vastavalt lepingus kokku lepitud intressimäärale (intressi suurus protsentides aasta kohta). Arvestame intressi alates päevast, kui laenu välja maksame, ning arvestuse aluseks on tegelik päevade arv kalendrikuus ja 360-päevane aasta.

Lepingusse märgitud intressimäär on fikseeritud ning sõltub laenu tingimustest (näiteks laenu summa ja tähtaeg), Teie maksevõimest ja varasemast maksekäitumisest.

Juhul kui soovite laenulepingu tingimusi muuta (nt taotlete lisasummat või maksepuhkust), kuid vahepeal on Teiega seotud riskid suurenenud, võime Teile kehtivat intressimäära muuta. Sellest teavitame Teid kindlasti ka ette.

Laenu tagastamine ja intressi tasumine
Võetud laenu peate tagasi maksma kuumaksetena, millele lisandub ka intress laenu kasutamise eest. Laenu põhiosa või põhiosa ja intressi makseid ei ole vaja teha vaid siis, kui olete võtnud maksepuhkust. Enda laenusumma osamaksete ja intressi suuruse ja hulga leiate laenu tagasimaksegraafikust. Graafik on informatiivse tähendusega. Kui suure osa kuumaksest moodustab intress, sõltub graafiku koostamise tingimusest ehk graafiku tüübist.

Koostame Teile graafiku lepingu sõlmimisel ning saate selle kätte koos laenulepinguga.

Laenusumma ennetähtaegne tagastamine
Kui soovite laenu või selle osa ennetähtaegselt tagasi maksta, tuleb MEHLÜle sellega otseselt seotud kahju eest tasuda mõistlik hüvitis, kui see on märgitud MEHLÜ hinnakirjas.

Lepinguga seotud muud kulud
Kõikide MEHLÜ teenuste ja tasude kohta saate infot MEHLÜ hinnakirjast, tutvuda kodulehel www.mehly.ee

Laenu võttes tuleb MEHLÜle maksta lepingutasu. Nii lepingutasu suurus kui ka viis, kuidas peate tasu maksma, on kirjas laenulepingus. Lepingutasu tuleb maksta ka siis, kui soovite juba sõlmitud lepingut muuta. Laenulepingu lisa sõlmimise tasu sõltub tehtavatest muudatustest ja sel hetkel kehtivast MEHLÜ hinnakirjast.

Lepingu muutmine
Laenulepingu tingimusi saab muuta Teie ja MEHLÜ kokkuleppel eeldusel, et järgite muudatuste tegemise hetkel mõistliku laenamise nõudeid. Tingimuste muutmiseks pöörduge meie poole. Kui oleme uutes tingimustes kokku leppinud, fikseerime muudatused laenulepingu lisas.

Laenulepingu muutmise korral peate arvestama lisakuludega (nt laenulepingu lisa sõlmimise tasu) ja võimalusega, et laenuintress muutub. Intress võib muutuda, kui muutuvad laenu olulised andmed, nt laenusumma, tähtaeg vms.

MEHLÜl on õigus laenulepingut või selle tüüptingimusi ühepoolselt muuta, kui muutuvad vastavad õigusnormid ja kõik sõlmitud lepingud tuleb nendega kooskõlla viia. Teatame Teile neist muudatustest ette ning kui Te ei soovi uutel tingimustel lepingut jätkata, saate lepingu lisakuludeta lõpetada.

Lepingu rikkumise võimalikud tagajärjed
Kui olete sõlminud laenulepingu, kuid olete selles kokkulepitud tingimusi mingil põhjusel rikkunud, võib juhtuda, et peate kandma erinevaid kulusid:

• viivis ja/või trahv ja/või menetluskulud;
• laenulepingu ülesütlemisega seotud kulud;
• muud laenulepingu ja sellega seotud lepingute täitmisega seotud kulud (nt kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega seotud kulud).

Kui Te ei ole tasunud maksepäeval laenumakset, on MEHLÜl õigus alates järgmisest päevast hakata puudujäävalt summalt MEHLÜ hinnakirja järgi arvestama viivist. Viivise arvestamine lõpeb päeval, kui tasutud on kõik tasumisele kuuluvad summad.

Kui jätate laenusumma või intressi õigel ajal tasumata, viivitate tasumisega ning MEHLÜ on Teile saatnud korduva meeldetuletuse, lisandub laenumaksele võlgnevuse menetlemise tasu, kui see on MEHLÜ hinnakirjaga ette nähtud.

Kui rikute Laenulepingut, on MEHLÜl õigus Teid lepingus märgitud tingimustel trahvida. Võite trahvi saada:

• kui Te ei teata MEHLÜle, kui muutuvad Teie isiku- või kontaktandmed;
• kui Teie poolt MEHLÜle antud kinnitused osutuvad valedeks;
• kui Te käsutate või koormate järelmaksuga ostetavat asja enne omandi üleminekut.

Laenulepingu eritingimustes võib kirjas olla ka muid kohustusi, mida tuleb samuti järgida. Nende vastu eksimine võib Teile samuti kaasa tuua trahvinõude ja MEHLÜ võib laenulepingu ka üles öelda. Kui olete MEHLÜle nõutud võlgnevuse menetlemise tasu, viivised või trahvi ära maksnud, ei tähenda see, et Te ei pea laenulepinguga võetud kohustusi edasi täitma.

Lepingu ülesütlemine
MEHLÜl on teatud juhtudel õigus leping üles öelda ning nõuda laenu tagasimaksmist, tasumata intressi, lepingutasu, viiviste, trahvide ja teiste lepingust tulenevate nõuete täitmist.

MEHLÜ võib lepingu üles öelda, kui:

• klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme (3) üksteisele järgneva makse või selle osa tasumisega ja MEHLÜ on kliendile edutult andnud kahe (2)-nädalase täiendava tähtaja viivituses oldud summa tasumiseks koos hoiatusega, et MEHLÜ ütleb lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist;
• kliendi antud kinnitused osutuvad ebaõigeteks või ebatäpseteks.

Mida teha, et mitte võlgu jääda?
Makseraskuste ilmnemisel pöörduge niipea kui võimalik MEHLÜ töötaja poole, et tekkinud probleemidele lahendus leida, sest:

• probleeme ennetades on võimalikud tulevased kulud väiksemad;
• raskusi lahendamata võivad Teie tulevased laenutingimused olla halvemad;
• Teil on võimalik saada maksepuhkust. Nii saate makseid edasi lükata ja keskenduda makseraskusi põhjustava probleemi lahendamisele.

Kui Te ei ole meiega rahul
Kui Te ei ole meie otsustega nõus või soovite lisaselgitusi, on Teil õigus taotleda otsuse ülevaatamist. Palun saatke meile kirjalik taotlus, milles selgitate oma seisukohti tehtud otsuse suhtes. Vastame Teile taotluse esitamisele järgneva kümne päeva jooksul.

Meie tegevust puudutavate kaebustega on Teil õigus pöörduda tarbijakaitseameti või
finantsinspektsiooni poole. Kui vajate oma kaebuste vormistamiseks täpsustavaid andmeid, aitame Teid meeleldi.

Kõik kliendi ja MEHLÜ vahelised vaidlused lahendatakse võimaluse korral kokkuleppel. Kui pooled kokkuleppele ei jõua, lahendab vaidluse lepitusorgan (nt tarbijakaebuste komisjon) või kohus.

Kui klient ja MEHLÜ ei suuda kokku leppida selles, kuidas täitmata nõudeid tasuda, pöördub MEHLÜ kohtusse. Sellisel juhul lisanduvad MEHLÜ nõudele ka kohtukulud. Kui kohtuotsuse täitmiseks on vaja pöörduda kohtutäituri poole, lisanduvad sõltuvalt nõude suurusest täitekulud, mille peab kandma klient.

Laenu pakub MEHLÜ. Tutvuge teenuste tingimustega aadressil www.hoiulaenu.ee, vajaduse korral konsulteerige MEHLÜ töötajaga.

Kui Teil tekkis küsimusi, helistage meie telefonil +372 5300 7279 või kirjutage aadressil info@hoiulaenu.ee

Maaelu Edendamise hoiu-laenuühistu tähtajalise hoiuse tingimused

Tähtajaline hoius on sobiv lahendus isikule, kes soovib lasta oma hoiustatud rahal kasvada ning ei tee hoiustamisperioodi jooksul hoiuselt väljamakseid.

Hoiustamiseks meie hoiu-laenuühistus tuleb olla ühistu liige.

Liikmeks saab astuda täites vastava avalduse meie kontoris või kodulehel.

Liikmeks astumisega kaasnevad kulud:

füüsilisel isikul – ühekordne sisseastumistasu 6 eurot ja osamaks 60 eurot.
juriidilisel isikul – ühekordne sisseastumistasu 60 eurot ja osamaks 600 eurot.

Kui liige soovib lõpetada hoiu-laenuühistuga suhted, tagastame kogu osamaksu.
Hoiuseid võib olla avatud ühistu liikmel mitu, sellega ei kaasne lisakulusid.

Lähtuvalt “Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest” peavad kõik esmakordsed kliendid pöörduma ühekordselt isikusamasuse tuvastamiseks meie kontorisse, kaasas isikut tõendav dokument.

Tähtajaline hoius kasvab aastas 4,5-6%.
Hoiuse intressid kantakse hoiustaja kontole lepingu lõpptähtaja saabumisel. Tähtajalise hoiuse ennetähtaegsel lõpetamisel protsenti ei maksta.
Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Maaelu Edendamise hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu-ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma.

Intressimäär:
Kuni 30 000€                                   4,5%              
30 000-50 000€                               5%               hoiustatud 2a. või kauem  
50 000€ ja rohkem                          6%               hoiustatud 2a. või kauem  

Küsi lisainfot telefonil +372 5300 7279 või info@hoiulaenu.ee